Salarii de baza ale functionarilor publici si personalului contractual la nivelui DGPLS3