Direcții și servicii

Publicare :
 Director General  secretariat@politialocala3.ro
 Serviciul Evidenţa Persoanelor  evidentapersoane@politialocala3.ro

 
 Direcţia Economică 
 
 Serviciul Financiar Contabilitate
 buget@politialocala3.ro
 Serviciul Investiţii Achiziţii Contracte
 investitii@politialocala3.ro
 Serviciul Tehnic-Administrativ
 administrativ@politialocala3.ro

 
 Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice
 circulatie@politialocala3.ro
   
 Director General Adjunct  directoradj@politialocala3.ro
   
 Direcţia Inspecţie şi Control   control@politialocala3.ro
 Serviciul Control Comercial 
 Serviciul Disciplină în Construcţii   disciplinainconstructii@politialocala3.ro
 Biroul Afisaj Stradal
 Servicul Autorizare  autorizare@politialocala3.ro
   
 Direcţia Control Mediu   
 Serviciul Control Protecţia Mediului   protectiamediului@politialocala3.ro
 Serviciul Control Salubritate  mediu@politialocala3.ro
   
 Directia Organizare Resurse Umane  resurseumane@politialocala3.ro
 Compartiment Intern de Prevenire, Protecţie şi PSI  protectie_psi@politialocala3.ro
 Serviciul Pregătire Profesională  pregatire@politialocala3.ro
 Biroul Informatică   informatica@politialocala3.ro
   
 Direcția Juridic Contencios  juridic@politialocala3.ro
 Biroul Sinteză, Evidenţă Contravenţii
   
 Director General Adjunct OP  directoradj_op@politialocala3.ro
   
Direcţia Sesizări și Relații Publice  
Biroul Relaţii cu Presa şi Comunicare Instituţională comunicare@politialocala3.ro
Serviciul Verificări Sesizări Ordine Publică sesizari@politialocala3.ro
Biroul Relaţii cu Publicul  relatiipublice@politialocala3.ro
   
 Direcția Dispecerat  dispecerat@politialocala3.ro
 Serviciul Monitorizare si Prelucrarea Date
 Compartiment Paza Obiective
   
 Directia Ordine Publică  direxecutiv_op@politialocala3.ro
 Serviciul 1 Ordine Publică   ordinepublica1@politialocala3.ro
 Serviciul 2 Ordine Publică   ordinepublica2@politialocala3.ro
   
 Servicul Ordine Publică Parcuri  opparcuri@politialocala3.ro