Direcții și servicii

Publicare :
 Director General  secretariat@politialocala3.ro
 Serviciul Evidenţa Persoanelor  evidentapersoane@politialocala3.ro

 
 Direcţia Economică 
 
 Serviciul Financiar Contabilitate
 buget@politialocala3.ro
 Serviciul Investiţii Achiziţii Contracte
 investitii@politialocala3.ro
 Serviciul Tehnic-Administrativ
 administrativ@politialocala3.ro

 
 Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice
 circulatie@politialocala3.ro
   
 Director General Adjunct  directoradj@politialocala3.ro
 Direcţia Inspecţie şi Control   control@politialocala3.ro
 Serviciul Control Comercial 
 Serviciul Disciplină în Construcţii   disciplinainconstructii@politialocala3.ro
 Biroul Afisaj Stradal
   
 Direcţia Control Mediu   
 Serviciul Control Protecţia Mediului   protectiamediului@politialocala3.ro
 Biroul Control Salubritate  mediu@politialocala3.ro
   
 Direcţia Comunicare  
 Serviciul Relaţii cu Presa şi Comunicare Instituţională  comunicare@politialocala3.ro
 Serviciul Autorizare  autorizare@politialocala3.ro
 Biroul Relaţii cu Publicul  relatiipublice@politialocala3.ro
   
 Directia Organizare Resurse Umane  resurseumane@politialocala3.ro
 Compartiment Intern de Prevenire, Protecţie şi PSI  protectie_psi@politialocala3.ro
 Compartiment Pregătire Profesională  pregatire@politialocala3.ro
   
 Serviciul Juridic Contencios  juridic@politialocala3.ro
 Biroul Sinteză, Evidenţă Contravenţii
   
 Director General Adjunct OP  directoradj_op@politialocala3.ro
 Serviciul Dispecerat  dispecerat@politialocala3.ro
 Biroul Monitorizare si Prelucrarea Date
 Compartiment Paza Obiective
 Compartiment Informatică  informatica@politialocala3.ro
   
 Directia Ordine Publică  direxecutiv_op@politialocala3.ro
 Serviciul 1 Ordine Publică   ordinepublica1@politialocala3.ro
 Serviciul 2 Ordine Publică   ordinepublica2@politialocala3.ro
   
 Direcţia Ordine Publică Parcuri  
 Serviciul 1 Ordine Publică Parcuri  opparcuri@politialocala3.ro
 Serviciul 2 Ordine Publică Parcuri