Comunicate de presă

Publicare : 18-06-2015
COMUNICAT DE PRESA 18.06.2015 - privind comerţul stradal neautorizat zona Pieţei Trapezului

    Modul de abordare, la anumite posturi de televiziune, a unui caz privind comerţul stradal neautorizat care a avut loc în zona Pieţei Trapezului, în data de 12.06.2015, şi denigrarea, în repetate rânduri, a Direcţiei Generale de Poliţie Locală a Sectorului 3 de către jurnalişti şi de invitaţi ai acestora au atras după sine o serie de repercusiuni ce aduc atingere atât respectării legii, cât şi moralului lucrătorilor din această instituţie. Referitor la veridicitatea afirmaţiilor făcute în mass-media cu privire la provenienţa mărfurilor comercializate de persoana în cauză şi la modul de aprovizionare, considerăm că o documentare anterioară putea oferi răspunsuri apropiate realităţii. Prin modul subiectiv de prezentare a speţei la un post TV se încurajează nerespectarea Legii 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite şi se creează un precedent periculos, ce poate conduce la o atitudine violentă, în relaţia cu poliţiştii locali, a persoanelor care intră sub incidenţa legii. 

            Conducerea Direcţiei Generale de Poliţie Locală a Sectorului 3 îi susţine şi îi încurajează pe poliţiştii locali în privinţa respectării şi aplicării legilor şi a actelor normative în vigoare conform atribuţiilor ce le revin. Angajaţii acestei instituţii au obligaţia de a-şi desfăşura activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

            Menţionăm că Direcţia Generală de Poliţie Locală a Sectorului 3 dezaprobă orice tip de abuz şi încurajează apelarea la organele de justiţie a oricărui cetăţean care consideră că a fost abuzat sau nedreptăţit de vreun lucrător al acestei instituţii.