Apariții presă

Publicare : 30-04-2013
Sperăm să scăpăm în scurt timp de parcagii din sector

          Directorul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 3, Adrian Bratu, a acordat un interviu pentru Info3 în care a lămurit câteva dintre lucrurile care îi frământă cel mai tare pe locuitorii sectorului.

               Ce măsuri ia Poliţia locală împotriva parcangiilor  clandestini  (care se regăsesc în majoritatea locurilor din sectorul 3) ?

             Pentru aspectele privind încasarea de taxe ilegale de parcare (parcagii), pe raza sectorului 3, DGPLS3 în colaborare cu MAI- Poliţia Sector 3- Secţia 10 Poliţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, desfăşoară periodic acţiuni comune de prevenire, combatere şi sancţionare a persoanelor depistate că practică acest tip de „cerşetorie”. În perioada ce urmează se va desfăşura o astfel de acţiune, în serile de vineri, sâmbătă şi duminică, începând cu orele 19:30, în zonele unde funcţionează caffe-baruri non-stop (B-dul Decebal, Unirii, etc.) şi unde se înregistrează un aflux de autoturisme.

               Un cetăţean care a plătit locul de parcare şi vine acasă găsind locul de parcare ocupat ce poate face ? Există ore la care alte persoane pot parca pe locul de parcare plătit ?

            În situaţia în care, posesorul unei autorizaţii de parcare valabilă (cu taxe achitate la zi), ajuns la domiciliu cu autoturismul pentru care s-a eliberat autorizaţia şi constată că locul de parcare ce i-a fost atribuit este ocupat abuziv de un alt autoturism, poate solicita intervenţia efectivelor DGPLS3 la telefon 021/9543- Dispeceratul Poliţiei Locale Sector 3. Ofiţerul de serviciu, va solicita telefonic toate detaliile privind sesizarea de ocupare abuzivă a unui loc de parcare de reşedinţă, va direcţiona echipajul aflat pe zona de competenţă care va dispune măsurile legale funcţie de situaţia constatată la faţa locului, conform procedurilor operaţionale la nivel de instituţie şi în conformitate cu HCGMB 124/2008- privind regimul spaţiilor de parcare de pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat ale Municipiului Bucureşti.

           Referitor la orele în care locul de parcare atribuit legal unui beneficiar poate fi folosit de către terţe persoane, vă facem cunoscut faptul că, în conformitate cu adresa nr.3335/04.01.2010 a Primăriei Municipiului Bucureşti- Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică, Consiliul General al Municipiului Bucureşti nu a adoptat nicio hotărâre care să reglementeze un interval orar de parcare, în parcajele de reşedinţă de pe raza Municipiului Bucureşti.Menţionăm că, nici până la data prezentei, nu există reglementat un orar de parcare care să permită în timpul zilei ocuparea locului de parcare cu plată de către altă persoană decât posesorul autorizaţiei de parcare.

            Cei care parchează pe spaţiul verde pot fi sancţionaţi ?

            Referitor la autoturismele staţionate/parcate pe spaţiul verde, conform HCGMB 304/2009- privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti,  conducătorii auto pot fi sancţionaţi contravenţional pentru deteriorarea bordurilor, reţelelor de irigat şi a altor instalaţii  de utilităţi publice din spaţiile verzi.

           În anumite pieţe se vând ţigări de contrabandă. Ce măsuri poate lua poliţia locală ?

            Cât priveşte comercializarea  „ţigărilor de contrabandă”, aceste fapte sunt de natură penală, iar cercetarea şi anchetarea lor sunt în competenţa Poliţiei Române. În situaţia în care, poliţiştii locali din cadrul DGPLS3, constată o infracţiune „flagrantă”,  în conformitate cu Art.23 lit.e) din Lg.155/2010- legea poliţiei locale, imobilizează făptuitorul, sesizează organele competente şi  predau făptuitorul şi bunurile găsite asupra sa, la structurile Poliţiei Române, competente teritorial.

              Dacă în dreptul ghenelor de gunoi există afişe să nu se parcheze iar şoferii parchează şi cetăţenii nu pot evacua pubelele de gunoi se pot lua măsuri împotriva şoferilor ?

             Pentru obstrucţionarea căilor de acces, respectiv blocarea accesului la ghena de gunoi a blocului, conducătorii auto pot fi sancţionaţi conform Art.143 lit.d) din Regulamentul de punere în aplicare a OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

 sursa: Info 3 Plus

 

Sursa: