Apariții presă

Publicare : 19-08-2013
Informare privind pericolul de provocare a incendiilor prin folosirea de către unităţiile de alimentaţie publică a unor lampioane zburătoare cu flacără deschisă

          Ca urmare a adresei  primite din partea Inspectoratului  pentru situaţii de urgenţă  Dealu Spirii  al municipiului Bucureşti,  referitoare la pericolul de provocare al incendiilor prin folosirea, de către unităţile de alimentaţie publică a unor lampioane zburătoare cu flacără deschisă ce survolează diverse obiective, vă aducem la cunoştiinţă mai multe aspecte.

         Lansarea acestor lampioane se face în cadrul unor evenimente organizate de persoane fizice sau juridice. La nivel internaţional s-a constatat  faptul că aceste instalaţii au constituit surse de producere a incendiilor deoarece sunt propulsate de aer cald, generat de flacără prin aprinderea unui combustibil, traiectoria lor fiind greu de controlat.  De asemenea pot genera semnale false pentru aeronavele aflate în zbor sau chiar pentru conducătorii auto.

         Având în vedere cele precizate mai sus, în cazul în care se vor folosi astfel de obiecte pentru diverse evenimente festive, aveţi obligaţia de a vă informa şi solicita puncte de vedere cu privire la lansarea acestor obiecte de la Agenţia Naţională de Meteorologie- condiţii meteo, viteză şi direcţia vântului; Unitatea de Control a Traficului Aerian; Organele de Poliţie Rutieră. De asemenea se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile producătorului de utilizare în siguranţă a acestor lampioane zburătoare şi vor fi folosite numai de către persoane adulte şi responsabile. Lampioanele vor fi lansate numai în spaţii deschise, largi, la distanţe mari de arbori, linii de alimentare cu energie electrică, conducte de gaz şi alţi combustibili, construcţii înalte sau alte zone potenţial a fi puse în pericol.

      Considerăm absolut necesar a vă preciza faptul că în conformitate cu art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 307-2006 privind apărarea împotriva incendiilor persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.

 

  Direcţia Control

  Director Executiv,

  Amalia Ciulinaru

Sursa: