Apariții presă

Publicare : 06-11-2013
Comunicat Serviciul Autorizare

    „ AGENTII ECONOMICI CARE DESFĂŞOARĂ SAU URMEAZĂ SĂ DESFĂŞOARE ACTIVITATI COMERCIALE,  DE PRESTĂRI SERVICII ŞI  DE ALIMENTAŢIE  PUBLICĂ  PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AFLAT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3, AU OBLIGAŢIA DEPUNERII DOCUMENTAŢIEI ÎN VEDEREA OBŢINERII SAU PENTRU PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALABILITATE A ACORDULUI / AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE CU CEL PUTIN 30 ZILE CALENDARISTICE  ÎNAINTE DE DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂŢII PE CARE URMEAZĂ SĂ O DESFĂŞOARE SAU DATA EXPIRĂRII PERIOADEI AUTORIZATE INIŢIAL ”.

      ÎN CAZ DE NECONFORMARE, AGENTII ECONOMICI VOR FI SANCŢIONAŢI CONTRAVENTIONAL CONFORM LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE .

 

DIRECTIUNEA

Sursa: