Apariții presă

Publicare : 22-08-2013
Comunicat de presă - Primărie sector 3

    ''La sediul Primăriei Sectorului 3 (str. Parfumului nr. 2-4) va avea loc, joi, 22 august, ora 16.00, în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 3 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 05.08.2013.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2013 al Complexului multifuncţional 'TABITA', ca unitate de asistenţă socio-medicală, cu personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Consiliul Local al Sectorului 3 şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Sector 3, ce are ca obiect darea spre folosinţă cu titlu gratuit a spaţiului în suprafaţă de 325 mp ce face parte din imobilul situat în Bucureşti, str. Mircea Voda nr. 5, Sector 3...''

vezi articolul

Sursa:http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/217140-Comunicat-de-pres-Primrie-sector-3.html