Apariții presă

Publicare : 19-08-2013
Informare privind ridicarea autovehiculelor abandonate cu număr de înmatriculare şi a celor fără număr abandonate pe domeniul public al sectorului 3 Bucureşti

            În cazul  autovehiculelor înmatriculate  abandonate  pe domeniul public vă aducem la cunoştinţă faptul că trebuie respectate mai multe etape conform procedurii legale în vigoare. În momentul identificării în teren a autovehicului este somat printr-o somaţie aplicată pe parbrizul vehiculului urmată de întocmirea procesului verbal de constatare  şi o adresă oficială către Direcţia de evidenţă a persoanelor în vederea identificării proprietarului.

           După 10 zile de la aplicarea somaţiei se va face identificarea în teren şi în condiţiile în care autovehiculul este în acelaşi amplasament şi aceeaşi stare se întocmeşte un nou proces verbal de constatare. După 11 zile de la verificarea datelor primite se va face un referat şi o somaţie către cabinet primar. Se verifică confirmarea de primire a somaţiei adresată proprietarului şi se face deplasarea în teren a 6 a zi după ce se ia la cunoştinţă confirmarea de primire a somaţiei. Ulterior se va întocmi un proces verbal de sancţionare şi se aplica o sancţiune între 1,000 până la 2,000 lei. După ce este aplicată sancţiunea se va întocmi o dispoziţie de ridicare a autovehicului şi apoi se va redacta o adresă către dispeceratul D.G.P.L.S3 şi către serviciul de poliţie furturi auto cu autovehiculele ridicate de pe domeniul public. De asemenea se întocmeşte o dispoziţie de intrare în patrimoniu după 10 zile de la somaţia către primar. Această dispoziţie de intrare în patrimoniu se va comunica proprietarului şi se vor aştepta 5 zile pentru luarea la cunoştinţă de către acesta. Tot dosarul în original se transmite direcţiei achiziţii investiţii. Ulterior se înaintează  o adresă către  Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 3. Dacă există contestare, dispoziţia de primar va rămâne fără obiect.

         În cazul autovehiculelor fără stăpân staţionate pe domeniul public se face identificarea în teren, se aplică somaţie pe parbrizul vehiculului apoi se va întocmi un proces verbal de constatare şi se va preciza că a fost afişată somaţia cu termenul de 10 zile. Ulterior se înaintează referat  către cabinet  primar prin care se declară autovehicul fără stăpân. Se va trece la ridicarea autovehiculului şi se întocmeşte proces verbal de ridicare cu inventar. Se va anunţa dispeceratul şi se va face un anunţ public cu adresă către furturi auto în termen de 5 zile de la data procesului verbal de constatare.După ce proprietarul va face dovada deţinerii autovehiculului acesta se va restitui în termen de 10 zile. Proprietarul va trebui să achite taxele şi impozitele la care se adaugă sumele pentru transport, ridicare şi pază. După 10 zile de la publicarea anunţului public într-un cotidian de circulaţie se va emite o dispoziţie de trecere în patrimoniu de către cabinet primar. În cazul în care nu se va contesta dispoziţia de intrare în patrimoniu se va întocmi o adresă către Direcţia Taxe şi Impozite Legale Sector 3.

           Vă informăm de asemenea că în conformitate cu procedurile legale de ridicare a  autovehiculelor abandonate şi fără  stăpân  staţionate pe domeniul public durata de timp de la data constatării până la data ridicării propriu-zise este de 45 de zile pentru autovehiculele înmatriculate şi de 20 de zile pentru cele fără stăpân. 

           Actele normative care stau la baza prezentei proceduri sunt următoarele: Legea 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ teritoriale, H.C.L.S3 nr. 120/2013, H.G 156/2003, Legea nr. 309/2006 pentru modificarea şi modificarea legii 421-2002.


 Direcţia Control

 Director Executiv,

 Amalia Ciulinaru

Sursa: